Vakfımızdan Kareler

2016 FAALİYET DÖNEMİ MÜTEVELLİ HEYET SEÇİM İLANI

                    3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 5263 Sayılı kanunla değişik 7.maddesinin 2.fıkrası hükmü gereğince  ”İlçede kurulu ve Kanunla belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunan Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticilerinin kendi aralarında seçecekleri bir temsilci“ nin İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetinde 2016 yılında görev alması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen 3294 Sayılı Kanunu Madde 1 de amacı “fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye’ ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adaletli bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı teşvik etmek” olarak belirtilmiştir.

                   Tüzük veya senetlerinde yukarıda sözü edilen Vakıf amaçlarına yönelik faaliyette bulunmak üzere kurulduğu yazılı olan ve bu amaçları kapsayan, Sivil Toplum Kuruluşlarının Yöneticileri kendi aralarında, Şahinbey Vakfının Mütevelli Heyetinde, 2016 yılı faaliyet döneminde görev yapacak  (1) kişiyi seçmek üzere 08/12/2015 Salı günü saat 10.30 de Eyüpoğlu Mahallesi Değirmen sokak No: 5/E adresindeki vakıf hizmet binası toplantı  salonunda hazır bulunacaklardır.

                 Buna göre;  Seçime iştirak edecek Sivil Toplum Kuruluşlarının, Dernek veya Vakıfların Tüzük-Vakıf Senedi ve Yetki Belgesi (Yönetim Kurulu Kararı) ile birlikte en geç 04/12/2015 Cuma günü  mesai saati bitimine kadar Şahinbey  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne evraklarını, üst yazı ile beraber teslim etmeleri ve evrak kaydı yaptırmaları gerekmektedir. 08/12/2015 tarihinde yapılacak seçime evrakını Vakıf Müdürlüğümüze teslim eden ve İlçemizde 3294 Sayılı Kanunun amacına uygun olarak Sosyal Yardım alanında faaliyet gösterdiği Tüzük/Senedinde yazılı olan Sivil Toplum Kuruluşları Yöneticisi veya yetkilisi katılacaklardır.

NOT: Seçime iştirak edecek, sivil toplum kuruluşlarının  senetleri veya tüzükleri incelenerek, ilçemizde kurulu ve 3294 sayılı kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunmak üzere kurulup kurulmadığı tespit edilecektir. 3294 sayılı kanunda belirtilen amaçlara yönelik faaliyette bulunmayan Sivil Toplum Kuruluşları seçime katılamayacaklardır.

                                                                                                                                 İlan Olunur.  25/11/2015

                                                                                                                                               Cemalettin YILMAZ

                                                                                                                                                       Kaymakam

                                                                                                                                                     Vakıf Başkanı

 

Faydalı Linkler

Adsiz  link2  link3 

 

link4  link5  link6

 

                           link7   aile         sosyal copy

İletişim Bilgileri

Eyüboğlu Mahallesi, Değirmen Sokak No: 5/ E Şahinbey / Gaziantep

Telefon:0342 220 10 57  Fax:0342 220 61 70